Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

KGO Recykling

KGO / Recykling

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 11-09-2015 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym firma ELS Polska Sp. z o.o. jest zarejestrowana pod numerem 000008576 (niniejszą informację można potwierdzić klikając tutaj).

ELS Polska Sp. z o.o. jako importer urządzeń elektrycznych, w myśl przepisów ustawy, jest przedsiębiorcą wprowadzającym sprzęt na rynek. Dlatego też wszystkie urządzenia elektryczne importowane przez ELS Polska Sp. z o.o., spełniające definicję sprzętu zawartą w ustawie, są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na odpadki:


Przedstawiony symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Ponadto produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia o podobnych właściwościach. Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby naturalne i uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami.


UWAGA! 
Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.

Informujemy, że firma ELS Polska Sp. z o.o. w ramach realizacji obowiązku odzyskiwania zużytego sprzętu z rynku podpisała Umowę o Przejęcie Obowiązków od Wprowadzającego Sprzęt z Biosystem Elektrorecykling S.A.

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

  • Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami.
  • Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
  • Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: 58-200 Dzierżoniów, ul. Andersa 6D
  • Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać na przykład w następujący sposób: mailowo na adres [email protected] lub telefonicznie pod numerem 74 831 97 62.
  • Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: 58-200 Dzierżoniów, ul. Andersa 6D.
  • Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
    http://www.rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php?nazwa_podmiotu=&state_id%5B%5D=0&nr_rej=&nr_nip=&literal_id%5B%5D=Z&szukaj=Wyszukaj

Informacja o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

  • Posiadacz opakowań pochodzących z gospodarstw domowych może przekazać je zbierającemu lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania opakowań lub odpadów opakowaniowych.
  • Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru opakowań bądź odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży – opakowania bądź odpady opakowaniowe Sprzedawca przyjmuje pod adresem: 58-200 Dzierżoniów, ul. Andersa 6D
Witryna stworzona na platformie